• info@tovtraining.nl
  • 0657329170

Spreekbeurten over de Bijbelse feesten

Steeds meer kerken en gemeenten zijn bezig met de Bijbelse feesten zoals Pesach, Sabbat en Loofhuttenfeest. Het is daarbij zaak de balans te houden. Hoe voorkom je dat de gemeente in allerlei wetticisme terecht komt? Hoe verbind je de gemeente met Israël door het vieren van de feesten, zonder dat je, lelijk gezegd,  “jood gaat zitten spelen” met je kerk. Er is gedegen onderwijs nodig over de viering van de Bijbelse feesten in Nederland.

Ik vier samen met  Evangeliegemeente Reveil al 18 jaar de Bijbelse feesten. Ik vertel u graag wat ik heb geleerd en hoe een kerk de feesten van de Heer op een evenwichtige manier kan opnemen in het gemeente leven.

De Bijbelse feesten zijn belangrijk omdat God zelf zegt dat het Zijn feesten zijn. Het zijn geen feesten die wij moeten vieren van Hem, als een test voor gehoorzaamheid of zoiets dergelijks.  God zelf heeft plezier (welbehagen) aan deze feesten. Ze gaan immers over Jezus. De voorjaarsfeesten laten in profetische handelingen zien wat er zou gebeuren bij Jezus’ eerste komst en de najaarsfeesten vertellen profetisch dat het beste nog komen moet. De feesten zijn dus aankondigingen van het Koninkrijk dat komt. De feesten zijn daarmee ook uitermate geschikt om niet gelovigen in aanraking te brengen met het goede nieuws. Want je nodigt iemand makkelijker uit voor een feest dan voor een kerkdienst.

Er is voor de kerk overigens geen verplichting om deze feesten te vieren. Zodra je denkt met het vieren van een feest God te moeten behagen, zet je de raderen van de wet in werking. God zelf viert de feesten omdat Hij de overwinning over de duisternis op deze dagen heeft gepland en wij zijn uitgenodigd om dit, samen met Israël te vieren.

Ik kom graag langs in uw gemeente om  voor te gaan in een zondagse dienst of om één of meerdere studieavonden te verzorgen over deze thematiek.


Maanstand

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love