• info@tovtraining.nl
  • 0657329170

Over Richard Vos

Richard Vos is een bevlogen spreker, trainer en coach. Hij werkt interkerkelijk. U kunt hem uitnodigen voor eredienst, samenkomst, bijbelstudie en leerhuis.

Richard heeft vanaf jonge leeftijd een diepe liefde voor Gods Woord gehad. Hij volgde naast de Havo/VWO op zaterdag de Brandpunt Bijbel School in Doorn . Hij behaalde een jaar na zijn VWO aan de Evangelische Hogeschool de onderwijs bevoegheidĀ  Theologie MO- A . Hij studeerdeĀ  daarna theologie in Kampen (Oude Straat) en ronde daar de predikantsopleiding van de Protestantse Kerk in Nederland af. Richard Vos (1968) is getrouwd en heeft vier kinderen.

In 1995 raakte Richard Vos betrokken bij de oprichting vanĀ  Evangeliegemeente Reveil in Lelystad. Daar maakte hij door het werk en onderwijs van Evert van de Pol, kennis met het Messiasbelijdende Jodendom in Nederland en IsraĆ«l. Daardoor ontstond er bij hem een vernieuwde belangstelling voor Gods bedoelingen met IsraĆ«l. Hij is enige jaren partime in dienst geweest van deze gemeente als coƶrdinator van het onderwijs. De Evangeliegemeente Reveil viert op Messiasbelijdende wijze de Pesach en is landelijk bekend vanwege haar viering van het Loofhuttenfeest. Daarnaast werkte hij als freelance leraar en spreker voor o.a. de Evangelische Omroep en Bijbelschool de Wittenberg. Vanaf 2009 is hij (onbezoldigd) oudste in Evangeliegemeente Reveil. Wanneer het over het vieren van “joodse Feesten” in de kerk gaat, blijft Richard weg bij de valkuilen van fanatisme en wetticisme.

Richard Vos werkte van 2006 tot 2012Ā  voor st. Care als specialist in het maken van trainingen en media producties voor zendingsorganisaties. Hij gaf daarĀ  o.a. leiding aan de ontwikkeling van een training voor vrijwilligers om getraumatiseerde mensen te helpen op plaatsen waar psychologen en counseling niet voorhanden zijn.Ā  Ook was hij betrokken bij de ontwikkeling van cross-culturele vertaling van huwelijkscursussen. Het gaf hem een verdiept inzicht in de menselijke psyche en de mogelijkheden en grenzen van pastoraat en counseling. Hij spreekt ook regelmatig over het thema van pastoraat,innerlijke genezing en bevrijding.

Sindtov-trainings mei 2012 is Richard Vos weer freelance publicist en spreker en adviseur voor kerken en zendingsorganisaties.Ā  Hij bracht deze activiteiten onder bij TOV: Training Onderwijs en Vernieuwing. Hij heeft een hart voor herstel van mensen en kerken zodat ze in Gods plan kunnen leven. In 2013 raakte hijĀ  freelance betrokken bijĀ  Evangelische gemeente de Graanskorrel in Dedemsvaart.

[wysija_form id=”1″]


Maanstand

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love