Mattheus 24:15-25

Mattheus 24:15-25

15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats-laat hij die het leest, daarop letten! –
16  laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
17  Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,
18  en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.
19  Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!
20  En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.
21  Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
22  En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.
23  Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet;
24  want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij-als het mogelijk zou zijn-ook de uitverkorenen zouden misleiden.
25  Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

Bron: Herziene Staten Vertaling


Op onze nieuwsbrief abonneren

Meer weten over de Bijbelse feesten? Op de hoogte blijven van vieringen?

Schrijf nu in voor de onderwijsbrief

Laat je meenemen in de mooie wereld van Gods Feesttijden. Leer over de achtergronden van de feesten en vind uit hoe je zelf de feesten vorm kan geven.

Maanstand

CURRENT MOON