• info@tovtraining.nl
  • 0657329170

De Dag van de Bazuin in de kerk?

  • 0

De Dag van de Bazuin in de kerk?

God zei tegen Mozes, “de eerste dag van de zevende maan(d) moeten jullie de hele dag juichen en op sjofars blazen”. Mozes keek wat verwonderd op van zijn kleitablet. ” Hoezo dat dan Heer?” “Dat is nog een verrassing” zei God. “Doe het nou maar, ik vind het fijn als jullie dat doen”.  En zo start de zevende maand in Israël met gejuich en het blazen op de sjofars. Tien dagen later is het Grote Verzoendag en vier dagen daarna begint het Loofhuttenfeest. Tijdens de ballingschap in Babel is daar voor Israël de viering van het seculiere Nieuwjaar bijgekomen. Want in Babel was het op deze dag nieuwjaarsdag. In Israël is het sindsdien dus dubbel feest en deze dag is daarom bekend geworden als Rosh ha-sjana.

dag van de bazuin
De feestelijkheden van deze maand beginnen daarom met een dag van juichen en sjofargeschal. Wat voor Mozes nog onduidelijk was, is in de loop van de geschiedenis wel duidelijk geworden. Bazuingeschal kondigt de komst van God naar de aarde aan. Daarom is het boek van Openbaringen ook vol met sjofars (bazuinen) De najaarsfeesten vieren de toekomst en helpen ons te beseffen dat Gods beloftes aan Israël en heel deze wereld zullen worden ingelost. Er valt dus voor Jood en niet-Jood iets te vieren!

De Dag van de Bazuin in de kerk?

Binnen de kerk kun je dit feest dat de Heer aan Israël gaf ook vieren. Zo laat je zien dat je weet dat je verbonden bent met Israël. Zoiets moet je niet doen omdat het moet, of omdat je denkt dat God dan meer plezier in je heeft. Het Nieuwe Testament zegt immers duidelijk dat we elkaar niet moeten oordelen op het punt van een Nieuwe maan, feestdag of Sabbat.  Maar binnen de kerk kunnen we dit vieren omdat we zo onze verbondenheid met Israël tonen. Onze Heer is immers de Koning van de Joden. We weten ons in het bijzonder verbonden met de Messias belijdende gelovigen, de Joodse gelovigen die Jezus volgen die deze feesten ook vieren.  Tot slot laten we zo zien dat we ons beseffen dat de kerk dwaalde toen ze vanuit haar Jodenhaat deze feesten verbood te vieren.
Dit jaar spreek ik in Evangeliegemeente Reveil  in Lelystad waar ze voor het eerst een viering hebben van de dag van de bazuin. Uiteraard doen we dat met een feestelijk hapje en drankje, het blazen van de sjofars, Israëlische liederen en onderwijs.
Kom je ook? Geef je dan op via www.reveillelystad.nl want de catering wil graag weten hoeveel ze moeten inslaan.
En heb je een sjofar? neem hem dan mee!
Zondag 13 September 19.00-21:00uur
Toegang gratis maar er is een collecte voor de onkosten.
Locatie: Reveilcentrum – Punter 44-02 – Lelystad
Wil je meer weten over diepere betekenis van deze feestdag weten lees dan hier verder

Maanstand

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love