• info@tovtraining.nl
  • 0657329170

Category Archives: Kerk en Israël

  • 0
chanoeka kandelaren

Groot nieuws over Kerk en Israël

Het thema Kerk en Israël blijkt in veel kerken nog steeds controverse te creëren. Het maakt niet uit  van welke stroming je bent. Zowel in reformatorische als in evangelisch/charismatische kerken vind je hetzelfde patroon.
Waar de één vurig voor Israël gaat, denkt de ander vaak,  “hebben we als kerk nou niet iets beters te doen”.  Voor het blad Opwekking schreef ik hierover een artikel met de titel: Wat moet ik met dat Israël gedoe?
Want het gaat niet om Israël, maar om God die Israël en de volken nederig naar elkaar maakt om Hem te beter leren kennen.

Zonder Israël geen Opwekking?!

Paulus vermaant in de brief aan de Galaten de gelovigen dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen door het geloof. Opvallend is dat de apostel daarbij verwijst naar Genesis 12:2. Abraham wordt daar een bron van zegen genoemd. Wie hem -en zijn nakomelingen- zegent, die ontvangt Gods zegen. Die zegen is volgens Paulus niet meer of minder dan de Heilige Geest. Galaten 3:14. Een beetje krasser gezegd, als gelovigen uit de volken een volle uitstorting van de Geest willen ontvangen, dan moeten ze Israël zegenen.  Zonder  dat komt die lang verwachtte Opwekking niet naar Nederland. Waarom dat zo is, leg ik uit in mijn artikel in Opwekking. Een nieuw geluid, zo meenden de mensen van Groot Nieuws Radio. Op dinsdag 7 februari 2017 ben ik vanaf 10.25 te gast in het programma Bij Jorieke

Het artikel kan je hier lezen, met toestemming overgenomen van st. Opwekking.

Je kunt op dinsdag 7 februari 2017 luisteren vanaf 10.25 in het programma, bij Jorieke, www.grootnieuwsradio.nl//www.grootnieuwsradio.nl/bijjorieke/overzicht


Maanstand

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love