• info@tovtraining.nl
  • 0657329170

Monthly Archives: oktober 2017

  • 0
Loofhuttenfeest vreugde

Loofhuttenfeest: 3 redenen om blij te zijn

Tags : 

De Joodse geschiedschrijver Josephus schreef: Als je niet in Jeruzalem bent geweest op de laatste dag van het Loofhuttenfeest dan weet je niet wat echte vreugde is.  Hij roemde daarbij de feestelijk processie die op de laatste dag van het Loofhuttenfeest in de tempel plaatsvond. De verzamelde menigte juichte dan zo hard voor God dat de aarde er van dreunde. Iedereen was opgetogen en uitgelaten. Wat was er dan te vieren, denk je nu misschien. Nou, de goedheid van God!

Loofhuttenfeest: een feest van vreugde

Tijdens het Loofhuttenfeest geldt het gebod om “vreugdevol te zijn voor het aangezicht van de Heer”. Anders gezegd, je moet blij zijn in de aanwezigheid van God. Loofhuttenfeest is dus een oefening in blij zijn en wel om drie redenen

Ten eerste God is erbij. Het feest vier je niet ergens in je achtertuin, maar in Zijn Aanwezigheid. Het is immers een “mo’adim” ofwel een vastgestelde tijd van ontmoeting. Het was Gods idee voor Israël dat heel het volk zou komen op de plaats waar Hij tastbaar aanwezig was. God wil  jou graag ontmoeten tijdens dit feest. Laat de boel maar even de boel, we gaan bij Abba God op bezoek. David schrijft in Psalm 16:11 dat er een overvloed van vreugde voor het aangezicht van God is. God pulseert vreugde. John Piper schreef eens dat God er een genoegen in heeft God te zijn. Hij zit niet onbewogen en met een stijf gezicht erbij. Hij is blij dat jij er bent. En als je je dat realiseert, dat je een warme vreugdevolle God hebt waar jij bij mag zijn, dan is er reden om jezelf daar blij over te maken.

Loofhuttenfeest: Vreugde om wat God heeft gedaan

Ten tweede mag je denken aan wat God allemaal voor je heeft gedaan. Loofhuttenfeest is een feest dat achterom kijkt. Israël kijkt in dankbaarheid achterom naar hoe God hen uit het slavenleven heeft gehaald van Egypte en hen door de woestijn in het Beloofde land heeft gebracht. Als volgeling van Jezus mag je met dankbaarheid alle momenten terughalen waar je Gods redding, leiding en voorziening hebt ervaren. Je mag jezelf weer blij en dankbaar laten voelen dat de Heer Jezus de schuld van en verslaving aan de zonde van je weghaalde.

We hebben nou eenmaal de neiging de dingen die God deed, te vergeten, zeker als onze omstandigheden op dit moment niet fijn zijn. Maar tijdens het Loofhuttenfeest kijk je achterom, “tel je je zegeningen” en ben je blij om wat God allemaal deed. Dat geldt ook voor je inkomen van het afgelopen jaar. Of je nou veel of weinig verdient hebt. Zeker in Nederland kunnen we altijd dankbaar zijn om wat Abba God dit jaar heeft gegeven en hoe Hij heeft voorzien.

Loofhuttenfeest: Blij zijn om wat God heeft gedaan

Ten derde kun je blij zijn om wat God nog gaat doen. Het Loofhuttenfeest is een feest dat vooruit kijkt naar wat komen gaat. Er hangt een intens profetisch lading rondom de opdrachten die God aan Israël gaf voor dit feest.  Het feest wijst vooruit naar de tijd dat over de hele wereld een tastbare aanwezigheid van Gods Heilige Geest zal zijn. Daarom wordt er tijdens het feest met palmtakken naar alle windrichtingen gezwaaid en worden er 70 stieren geslacht. Gods Geest zal deze wereld wakker schudden en terugbrengen bij Hem. Het kwaad zal stoppen. Onze tranen zullen worden gedroogd, onze geliefden die geroofd zijn door de dood zullen we weer terugzien. Het is een hoopvol feest. Een feest dat je mag vieren door je tranen heen.

Loofhuttenfeest: Een oefening in vreugde

Ten slotte is het Loofhuttenfeest een oefening in vreugde. Nehemia riep de bevolking Israël op om tijdens Gods feestdagen niet te rouwen, maar vreugdevol te zijn. Zijn motivatie daarvoor heeft mij jaren raadselachtig in de oren geklonken. Jullie moeten blij zijn, want de vreugde van de Heer is je kracht. In sommige groepen zetten ze deze tekst je als een mes op je keel als je het waagt ergens verdrietig over te zijn. Je moet je dan altijd blij voelen. Maar dat is niet wat er staat. Er staat dat de vreugde die van de Heer komt je kracht is. Jij moet niet heel verkrampt blij gaan zitten wezen en je rotgevoel maar onder de kerkbank steken. Nee je wordt je bewust van Zijn aanwezigheid, van wat Hij deed en van wat Hij gaat doen. En dan gebeurt er iets wat je zelf kan veroorzaken. Dan leun je zo dicht tegen Hem aan, dat de vreugde die Hij pulseert jou meesleurt. Dan ontstaat er een diep zeker weten. Hij heeft altijd het goede met mij voor, ook al snap ik nu misschien niet waarom bepaalde dingen in mijn leven gebeuren.

Meer weten over het Loofhuttenfeest? Kijk hier


Maanstand

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love